Linki

Witryny werbistowskie w Polsce:

 

Zgromadzenie Słowa Bożego – Misjonarze Werbiści

Oficjalna witryna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów). Zawiera informacje o Zgromadzeniu, historii obecności werbistów w Polsce, bazę adresową werbistów pracujących w Polsce i na świecie.

 

Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie

Witryna Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Piniężnie, gdzie odbywają swoją formację zakonno-akademicką początkujący członkowie Zgromadzenia Słowa Bożego. Tutaj znaleźć można też informacje o działalności Muzeum Misyjno-Etnograficznego i o czuwaniach dla młodzieży organizowanych przez studentów naszego Seminarium.

 

Misyjny Referat Młodzieży i powołań

Witryna Referatu młodzieżowo-powołaniowego – informacje o spotkaniach, rekolekcjach, imprezach misyjnych...

 

Apostolat Biblijny SVD (Dzieło Biblijne Księży Werbistów)

Oficjalna witryna Apostolatu Biblijnego SVD z informacjami o planowanych kursach, rekolekcjach, warsztatach i publikacjach biblijnych. Znaleźć tu można też kronikę wydarzeń biblijnych jak i wiele materiałów użytecznych w przygotowywaniu spotkań w grupach biblijnych.

 

Verbinum – Wydawnictwo Księży Werbistów

Witryna werbistowskiego Wydawnictwa "Verbinum". Znaleźć tu można pełny katalog wszystkich publikacji Wydawnictwa jak i dokonać zamówienia i dokonać zakupu interesujących publikacji.

 

Misjonarz  Miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów

Witryna internetowa miesięcznika "Misjonarz". Zawiera archiwum opublikowanych numerów, wiadomości o warunkach prenumeraty i skrót artykułów bieżącego numeru.

 

Drukarnia Księży Werbistów

Witryna drukarni Księży Werbistów z siedzibą w Górnej Grupie. Zawiera pełną informację o ofertach firmy, cennik usług i formularze do składania zamówień.

 

Dom Misyjny Św. Józefa w Górnej Grupie

Witryna Domu Misyjnego Św. Józefa w Górnej Grupie. Obszerne informacje o mieszkańcach domu i ich działalności misyjnej. Szczególnie bogata w materiały do animacji misyjnej (Referat Misyjny).

 

Witryny werbistowskie na świecie:

 

Societas Verbi Divini

Oficjalna witryna Kurii Generalnej Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów). Strona dostępna w wersji angielskiej i hiszpańskiej.

 

Nasza Afryka

Witryna polskich misjonarzy-werbistów, świeckich i członków innych zgromadzeń zakonnych pracujących w Afryce, a konkretnie w Zimbabwe. Dzielą się z nami swoim życiem, pracą i, przede wszystkim, urzekającym pięknem rzeczywistości afrykańskiej.

 

Prowincja Botswana, Zambia, Zimbabwe Zgromadzenia Misjonarzy Werbistów

Witryna polskich werbistów pracujących w tej części Afryki. Zawiera bogate informacje o rzeczywistości krajów wchodzących w skład tamtejszej prowincji werbistowskiej.

 

Strona Animacji Misyjnej   o. Zdzisław Grad, svd

Witryna prowadzona przez o. Zdzisława Grada, polskiego werbistę pracującego na Madagaskarze.

 

Świat według Gracza

Witryna prowadzona przez o. Piotra Gracza, polskiego werbistę pracującego obecnie w Kolumbii.

 

O. Bogusław Nowak

Prywatna strona o. Bogusława Nowaka, polskiego werbisty, wieloletniego misjonarza w Japonii.

 

Witryny misyjne:

 

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego (SSpS)

Oficjalna witryna Sióstr Służebnic Ducha Świętego – zgromadzenia żeńskiego założonego przez Św. Arnolda Janssena. Znaleźć tu można informacje o działalności Zgromadzenia, terminy rekolekcji powołaniowych, rozważania i katechezy misyjne jak i wiele innych, ciekawych materiałów.

 

Siostry Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji (SSpSAP)

Oficjalna witryna (w języku angielskim) Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji – żeńskiego zgromadzenia kontemplacyjnego, założonego również przez Św. Arnolda Janssena, oddanego nieustannej modlitwie za misyjne dzieło Kościoła, a w szczególności za misjonarzy i misjonarki z Rodziny Arnoldowej.

 

Komisja Episkopatu Polski Ds. Misji

Oficjalna strona Komisji Episkopatu Polski ds. Misji – oficjalnego organu Konferencji Episkopatu Polski zajmującego się działalnością misyjną Kościoła Polskiego.

 


Polecamy