Ofiara na misje

 

Dzieło misyjne Kościoła i działalność misyjna naszego Zgromadzenia misyjnego, mogą się rozwijać jedynie dzięki ofiarnej współpracy wielu oddanych przyjaciół i dobrodziejów misji.

 

W naszym biurze misyjnym organizujemy różnego rodzaju akcje i kampanie materialnego wspierania misji. Przyjmujemy również ofiary pieniężne, które następnie kierowane są do poszczególnych misjonarzy naszego Zgromadzenia - kapłanów i braci - w zależności od ich potrzeb i realizowanych projektów.

 

Osoby, które chciałyby wesprzec działalność misyjną Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów) mogą wybrać jedną z dwóch form wspierania misji:

  • Patronat misyjny - ofiara, jednorazowa lub regularna, dla konkretnego misjonarza lub kraju misyjnego 
  • Ofiara na misje - jednorazowa lub regularna ofiara na misje, która wykorzystana zostanie według aktualnych potrzeb Zgromadzenia 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym dobrodziejom i ofiarodawcom za złożone ofiary. Bóg zapłać!

 

 

Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści) posiada osobowość prawną i na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29 poz. 154 z późn. zm.) może przyjmować darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą. Oznacza to, że wpłacając na konto Księży Werbistów ofiary na rzecz misji, możecie Państwo darowaną przez Was kwotę odliczyć sobie od podatku.


 

Numer rachunku bankowego: 28 1600 1462 1837 4043 5000 0001


Polecamy